Growth and physiological responses of Agriophyllum squarrosum to sand burial stress
Jin LI, Hao QU, HaLin ZHAO, RuiLian ZHOU, JianYing YUN, ChengChen PAN
Journal of Arid Land . 2014, (6): 771 -781 .  DOI: 10.1007/s40333-014-0033-5