Periodical characteristics of baseflow in the source region of the Yangtze River
KaiZhu QIAN, Li WAN, XuSheng WANG, JingJing LV, SiHai LIANG
Journal of Arid Land . 2012, (2): 113 -122 .  DOI: 10.3724/SP.J.1227.2012.00113