The qanats of Xinjiang: historical development, characteristics and modern implications for environmental protection
WenJun HU, JieBin ZHANG, YongQiang LIU
Journal of Arid Land . 2012, (2): 211 -220 .  DOI: 10.3724/SP.J.1227.2012.00211