A spatial-explicit dynamic vegetation model that couples carbon, water, and nitrogen processes for arid and semi-arid ecosystems
Chi ZHANG, ChaoFan LI, Xi CHEN, GePing LUO, LongHui LI, XiaoYu LI, Yan YAN, Hua SHAO
Journal of Arid Land . 2013, (1): 102 -117 .  DOI: 10.1007/s40333-013-0146-2