Climate effects on an inland alpine lake in Xinjiang, China over the past 40 years
HuiXia CHAI, WeiMing CHENG, ChengHu ZHOU, ShangMin ZHAO, HaiJiang LIU
Journal of Arid Land . 2013, (2): 188 -198 .  DOI: 10.1007/s40333-013-0156-0