Plantations of native shrub species restore soil microbial diversity in the Horqin Sandy Land, northeastern China
DeMing JIANG, ChengYou CAO, Ying ZHANG, ZhenBo CUI, XiaoShu HAN
Journal of Arid Land . 2014, (4): 445 -453 .  DOI: 10.1007/s40333-013-0205-8