Effects of warming and clipping on plant and soil properties of an alpine meadow in the Qinghai-Tibetan Plateau, China
ManHou XU, Fei PENG, QuanGang YOU, Jian GUO, XiaFei TIAN, Min LIU, Xian XUE
Journal of Arid Land . 2015, (2): 189 -204 .  DOI: 10.1007/s40333-014-0010-z