Planar morphology and controlling factors of the gullies in the Yuanmou Dry-hot Valley based on field investigation
DENG Qingchun, MIAO Fang, ZHANG Bin, LUO Mingliang, LIU Hui, LIU Xiaojiao, QIN Fachao, LIU Gangcai
Journal of Arid Land . 2015, (6): 778 -793 .  DOI: 10.1007/s40333-015-0135-8