Species composition, distribution patterns and ecological functions of biological soil crusts in the Gurbantunggut Desert
YuanMing ZHANG, Nan WU, BingChang ZHANG, Jing ZHANG
Journal of Arid Land . 2010, (3): 180 -189 .  DOI: 10.3724/SP.J.1227.2010.00180