Performance of different drought indices for agriculture drought in the North China Plain
Xianfeng LIU, Xiufang ZHU, Yaozhong PAN, Jianjun BAI, Shuangshuang LI
Journal of Arid Land . 2018, (4): 507 -516 .  DOI: 10.1007/s40333-018-0005-2