Mulching mode and planting density affect canopy interception loss of rainfall and water use efficiency of dryland maize on the Loess Plateau of China
Jing ZHENG, Junliang FAN, Fucang ZHANG, Shicheng YAN, Jinjin GUO, Dongfeng CHEN, Zhijun LI
Journal of Arid Land . 2018, (5): 794 -808 .  DOI: 10.1007/s40333-018-0122-y