Environmental factors influencing snowfall and snowfall prediction in the Tianshan Mountains, Northwest China
Xueting ZHANG, Xuemei LI, Lanhai LI, Shan ZHANG, Qirui QIN
Journal of Arid Land . 2019, (1): 15 -28 .  DOI: 10.1007/s40333-018-0110-2