Application of a new wind driving force model in soil wind erosion area of northern China
ZOU Xueyong, LI Huiru, LIU Wei, WANG Jingpu, CHENG Hong, WU Xiaoxu, ZHANG Chunlai, KANG Liqiang
Journal of Arid Land . 2020, (3): 423 -435 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0103-9