Relationship of species diversity between overstory trees and understory herbs along the environmental gradients in the Tianshan Wild Fruit Forests, Northwest China
CHENG Junhui, SHI Xiaojun, FAN Pengrui, ZHOU Xiaobing, SHENG Jiandong, ZHANG Yuanming
Journal of Arid Land . 2020, (4): 618 -629 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0055-0