Untangling the influence of soil moisture on root pullout property of alfafa plant
ZHANG Chaobo, LIU Yating, LIU Pengchong, JIANG Jing, YANG Qihong
Journal of Arid Land . 2020, (4): 666 -675 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0017-6