Ice thickness distribution and volume estimation of Burqin Glacier No. 18 in the Chinese Altay Mountains
JIN Shuang, LI Zhongqin, WANG Zemin, WANG Feiteng, XU Chunhai, AI Songtao
Journal of Arid Land . 2020, (6): 905 -916 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0083-9