Freeze-thaw effects on erosion process in loess slope under simulated rainfall
SU Yuanyi, LI Peng, REN Zongping, XIAO Lie, ZHANG Hui
Journal of Arid Land . 2020, (6): 937 -949 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0106-6