How precipitation and grazing influence the ecological functions of drought-prone grasslands on the northern slopes of the Tianshan Mountains, China?
HUANG Xiaotao, LUO Geping, CHEN Chunbo, PENG Jian, ZHANG Chujie, ZHOU Huakun, YAO Buqing, MA Zhen, XI Xiaoyan
Journal of Arid Land . 2021, (1): 88 -97 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0078-6