Quantification of groundwater recharge and evapotranspiration along a semi-arid wetland transect using diurnal water table fluctuations
JIA Wuhui, YIN Lihe, ZHANG Maosheng, ZHANG Xinxin, ZHANG Jun, TANG Xiaoping, DONG Jiaqiu
Journal of Arid Land . 2021, (5): 455 -469 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0100-7