Vegetation dynamics of coal mining city in an arid desert region of Northwest China from 2000 to 2019
ZHOU Siyuan, DUAN Yufeng, ZHANG Yuxiu, GUO Jinjin
Journal of Arid Land . 2021, (5): 534 -547 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0007-3