Assessment of organic compost and biochar in promoting phytoremediation of crude-oil contaminated soil using Calendula officinalis in the Loess Plateau, China
WANG Jincheng, JING Mingbo, ZHANG Wei, ZHANG Gaosen, ZHANG Binglin, LIU Guangxiu, CHEN Tuo, ZHAO Zhiguang
Journal of Arid Land . 2021, (6): 612 -628 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0011-7