Diversity of cultivable endophytic bacteria associated with halophytes in Xinjiang of China and their plant beneficial traits
LI Li, GAO Lei, LIU Yonghong, FANG Baozhu, HUANG Yin, Osama A A MOHAMAD, Dilfuza EGAMBERDIEVA, LI Wenjun, MA Jinbiao
Journal of Arid Land . 2021, (8): 790 -800 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0016-2