Effects of different ridge-furrow mulching systems on yield and water use efficiency of summer maize in the Loess Plateau of China
CHEN Pengpeng, GU Xiaobo, LI Yuannong, QIAO Linran, LI Yupeng, FANG Heng, YIN Minhua, ZHOU Changming
Journal of Arid Land . 2021, (9): 947 -961 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0081-6