Geochronology, geochemistry, and Sr-Nd isotopes of Early Carboniferous magmatism in southern West Junggar, northwestern China: Implications for Junggar oceanic plate subduction
LIU Pengde, LIU Xijun, XIAO Wenjiao, ZHANG Zhiguo, SONG Yujia, XIAO Yao, LIU Lei, HU Rongguo, WANG Baohua
Journal of Arid Land . 2021, (11): 1163 -1182 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0069-2