Effect of topography on the changes of Urumqi Glacier No. 1 in the Chinese Tianshan Mountains
LI Hongliang, WANG Puyu, LI Zhongqin, JIN Shuang, XU Chunhai, MU Jianxin, HE Jie, YU Fengchen
Journal of Arid Land . 2022, (7): 719 -738 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0068-y