An over review of desertification in Xinjiang, Northwest China
YU Xiang, LEI Jiaqiang, GAO Xin
Journal of Arid Land . 2022, (11): 1181 -1195 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0077-x