Sediment yield and erosion-deposition distribution characteristics in ephemeral gullies in black soil areas under geocell protection
WANG Xinyu, SU Yu, SUN Yiqiu, ZHANG Yan, GUAN Yinghui, WANG Zhirong, WU Hailong
Journal of Arid Land . 2023, (2): 180 -190 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0005-8