Responses of vegetation yield to precipitation and reference evapotranspiration in a desert steppe in Inner Mongolia, China
LI Hongfang, WANG Jian, LIU Hu, MIAO Henglu, LIU Jianfeng
Journal of Arid Land . 2023, (4): 477 -490 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0051-2