Aeolian activity in the southern Gurbantunggut Desert of China during the last 900 years
LI Wen, MU Guijin, YE Changsheng, XU Lishuai, LI Gen
Journal of Arid Land . 2023, (6): 649 -666 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0057-9