Combination of artificial zeolite and microbial fertilizer to improve mining soils in an arid area of Inner Mongolia, China
LI Wenye, ZHANG Jianfeng, SONG Shuangshuang, LIANG Yao, SUN Baoping, WU Yi, MAO Xiao, LIN Yachao
Journal of Arid Land . 2023, (9): 1067 -1083 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0028-1