Reconstruction of hydrological changes based on tree-ring data of the Haba River, northwestern China
Tongwen ZHANG, Yujiang YUAN, Feng CHEN, Shulong YU, Ruibo ZHANG, Li QIN, Shengxia JIANG
Journal of Arid Land . 2018, (1): 53 -67 .  DOI: 10.1007/s40333-017-0034-2