Near-surface wind environment in the Yarlung Zangbo River basin, southern Tibetan Plateau
YANG Junhuai, XIA Dunsheng, WANG Shuyuan, TIAN Weidong, MA Xingyue, CHEN Zixuan, GAO Fuyuan, LING Zhiyong, DONG Zhibao
Journal of Arid Land . 2020, (6): 917 -936 .  DOI: 10.1007/s40333-020-0104-8