Optimal bandwidth selection for retrieving Cu content in rock based on hyperspectral remote sensing
MA Xiumei, ZHOU Kefa, WANG Jinlin, CUI Shichao, ZHOU Shuguang, WANG Shanshan, ZHANG Guanbin
Journal of Arid Land . 2022, (1): 102 -114 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0050-8