Neoproterozoic I-type granites in the Central Tianshan Block (NW China): geochronology, geochemistry, and tectonic implications
SONG Yujia, LIU Xijun, XIAO Wenjiao, ZHANG Zhiguo, LIU Pengde, XIAO Yao, LI Rui, WANG Baohua, LIU Lei, HU Rongguo
Journal of Arid Land . 2022, (1): 82 -101 .  DOI: 10.1007/s40333-021-0071-8