Ecosystem service values of gardens in the Yellow River Basin, China
GE Qianqian, XU Wenjie, FU Meichen, HAN Yingxin, AN Guoqiang, XU Yuetong
Journal of Arid Land . 2022, (3): 284 -296 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0061-5