Effects of mixed-based biochar on water infiltration and evaporation in aeolian sand soil
ZOU Yiping, ZHANG Shuyue, SHI Ziyue, ZHOU Huixin, ZHENG Haowei, HU Jiahui, MEI Jing, BAI Lu, JIA Jianli
Journal of Arid Land . 2022, (4): 374 -389 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0060-6