Runoff characteristics and its sensitivity to climate factors in the Weihe River Basin from 2006 to 2018
WU Changxue, Xu Ruirui, QIU Dexun, DING Yingying, GAO Peng, MU Xingmin, ZHAO Guangju
Journal of Arid Land . 2022, (12): 1344 -1360 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0109-6