Spatiotemporal variations in the growth status of declining wild apple trees in a narrow valley in the western Tianshan Mountains, China
QIU Dong, TAO Ye, ZHOU Xiaobing, Bagila MAISUPOVA, YAN Jingming, LIU Huiliang, LI Wenjun, ZHUANG Weiwei, ZHANG Yuanming
Journal of Arid Land . 2022, (12): 1413 -1439 .  DOI: 10.1007/s40333-022-0087-8