Estimation of soil organic matter in the Ogan-Kuqa River Oasis, Northwest China, based on visible and near-infrared spectroscopy and machine learning
ZHOU Qian, DING Jianli, GE Xiangyu, LI Ke, ZHANG Zipeng, GU Yongsheng
Journal of Arid Land . 2023, (2): 191 -204 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0094-4