Enhanced soil moisture improves vegetation growth in an arid grassland of Inner Mongolia Autonomous Region, China
ZHANG Hui, Giri R KATTEL, WANG Guojie, CHUAI Xiaowei, ZHANG Yuyang, MIAO Lijuan
Journal of Arid Land . 2023, (7): 871 -885 .  DOI: 10.1007/s40333-023-0019-2